1. Identifikácia prevádzkovateľa

Lenka Lukáčová, Rosná 16, 040 01 Košice (ďalej ako Prevádzkovateľ“), prevádzkovateľ osobných údajov používa na webových stránkach wetravelwithlove.com súbory cookies, a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmien a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a Nariadením Európskeho parlamnetu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

2. Právny základ používania súborov Cookies

Cookies používam za účelom merania návštevnosti na webových stránkach wetravelwithlove.com, na zlepšovanie spôsobu webových stránok a prispôsobovanie ich zobrazovania vo Vašich zariadeniach. Tieto cookies používam na základe oprávneného záujmu v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

3. Čo je cookie?

Cookie je krátky textový súbor, ktorý môj web ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jeho prehliadaní. Umožňuje to môjmu webu na určitú dobu zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania, takže ich pri ďalšej návšteve nemusíte opätovne uvádzať.

4. Ako používame súbory cookie?

Cookies používam s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať môj web, prispôsobiť ho Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať jeho štruktúru a obsah. Na mojich stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné cookies sa uchovávajú vo Vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávam, závisí od typu súborov cookie.

Na mojich stránkach používam nasledujúce typy súborov cookies:

  • základné cookies, ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie prístupu na moje webové stránky;
  • funkčné súbory cookies, ktoré sú rozhodujúce pre správne fungovanie webových stránok (ak sú tieto cookies zakázané, webové stránky Vám nemusia fungovať správne). 

5. Používanie cookies tretích strán – Google Analytics

Údaje, ktoré získam od vás prostredníctvom súborov cookies, môžu byť sprístupnené prevádzkovateľom služieb a platforiem, ako je napr. Google.

Zhromaždené súbory cookies sú ďalej spracovávané prostredníctvom:

  • služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphiteatre parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa súbory cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby pomohli webovému serveru analyzovať, ako používatelia používajú danú webovú stránku. Cookies pritom vytvárajú nasledujúce informácie o Vašom používaní mojich webových stránok: typ a verzia prehliadača, použitý operačný systém, referrer-URL (predtým navštívená stránka), IP adresa. Informácie generované súbormi cookies o používaní webovej stránky sú obvykle prenesené na server Google v USA, kde sú aj uložené. Ak je však na webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, Vaša IP adresa bude anonymizovaná spoločnosťou Google a ostane uložená v priestore EÚ a EZVO. K prenosu osobných údajov do tretej krajiny spoločnosti Google Inc. v Spojených štátoch americkách dochádza v súlade s článkom 45 Nariadenia GDPR, t.j. na základe toho, že táto spoločnosť je certifikovaným účastníkom právneho rámca – „EU-USA Privacy Shield“.

Spoločnosť Google používa v mene prevádzkovateľa webovej stránky zhromaždené informácie na posúdenie používania mojej webovej stránky, na zostavenie prehľadov o aktivite mojej webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej webovej stránky. IP adresa odoslaná Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo Vašom prehliadači, avšak berte, prosím, na vedomie, že ak tak urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť mojej webovej stránky. Spoločnosti Google môžete tiež zabrániť v zhromažďovaní údajov generovaných súbormi cookies a súvisiacich s používaním našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracovaním týchto údajov stiahnutím a inštaláciou rozšírenia prehliadača dostupného na nasledujúcom odkazehttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Bližšie informácie o tom Ako používa spoločnosť Google súbory cookie. Pozrite si aj zoznam typov súborov cookie, ktoré Google používa, a prečítajte si o tom, ako spoločnosť Google a jej partneri tieto súbory cookie používajú v inzercii. Pozrite si aj pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré vysvetľujú, ako Google chráni pri používaní súborov cookie Vaše osobné údaje a iné informácie.

6. Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookies.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

7. Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám v zmysle Zákona patria nasledovné práva:

  • požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak spracúvam Vaše osobné údaje, tak máte právo na prístup k týmto osobným údajom,
  • požadovať informáciu o tom, ktoré osobné údaje o Vás spracúvam, na aký účel spracúvam Vaše osobné údaje, dobe ich uchovávania,
  • v prípade, že spracúvam Vaše nesprávne, neaktuálne alebo neúplné osobné údaje máte právo na opravu Vašich osobných údajov a ich aktualizáciu, prípadne doplnenie osobných údajov,
  • patrí Vám taktiež právo na vymazanie osobných údajov, pričom tieto osobné údaje na Vaše požiadanie bezodkladne vymažem, ak už nie sú potrebné pre účel, na ktoré sa získali alebo spracúvali; alebo k sme získali osobné údaje protizákonne; alebo ak to nie je v rozpore so Zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vrátane medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná; alebo ak to nie je v rozpore s mojimi oprávnenými záujmami,
  • ak máte pochybnosti o tom, či spracúvam Vaše osobné údaje v súlade so Zákonom, obráťte sa na mňa na e-mailovej adrese info@wetravelwithlove.com alebo na dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov.

8. Cookies, ktoré na webovej stránke wetravelwithlove.com používam:

Typ Názov Popis Platnosť
Cookies tretích strán Google Analytics Analytické a štatistické účely Podľa nastavenia Vášho prehliadača, prípadne do odstránenia